حاجی واشینگتون، ایلچی مخصوص در آمریک

اولین سفیر ایران در آمریکا حسینقلی خان صدر السلطنه بود که درسال ۱۲۶۷ شمسی توسط ناصر الدین شاه به واشنگتن فرستاده شد. او فرزند میرزا آفا خان نوری، وزیر اعظم دوم ناصرالدین شاه بود. علی حاتمی، نویسنده و کارگردان پرکار که اکثر فیلمهایش بر اساس موضوعات تاریخی بود،در سال ۱۳۶۱ فیلمی به نام حاجی واشینگتن در مورد ماموریت ناکام حسینقلی خان ساخت که ظاهرا بر اساس سفرنامه اوست.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Knowledge base, Video, فارسی